יועץ משכנתאות פרטי

כיצד יעזור לנו חוק האשראי החדש כשנבוא לבקש משכנתא מהבנק ?